سرویس ها

بالک، Bulk ( راه اندازی شده )
ارسال یک متن تبلیغاتی یا اطلاع رسانی به دسته‌ای از شماره‌های فعال و معتبر در کشور دیگری. در این حالت مشتری ( ارسال کننده ) شماره مشترک (گیرنده پیامک ) را ندارد و شماره‌ها توسط آرادافزار اعلام میگردد.

 

گروپ، Group ( راه اندازی شده )
ارسال یک متن تبلیغاتی یا اطلاع رسانی به آن دسته از شماره‌های فعال و معتبر در کشور دیگری که توسط مشتری ( ارسال کننده ) اعلام می‌گردد.

 

پیامک دو طرفه  ( در حال راه اندازی )
ارسال یک متن تبلیغاتی یا اطلاع رسانی به مشترک در کشور دیگری، بطوریکه مشترک ( گیرنده پیامک ) به ارسال کننده پاسخ می‌دهد.

 

تائیدیه، Delivery ( در حال راه اندازی )
ارسال یک متن تبلیغاتی یا اطلاع رسانی به مشترک در کشور دیگری، بطوریکه مشتری ( ارسال کننده پیامک ) می‌تواند از رسیدن پیامک خود به مشتری ( گیرنده پیامک ) اطمینان حاصل نماید.

 

شماره، Number ( در حال راه اندازی )
ارسال یک متن تبلیغاتی یا اطلاع رسانی به شماره‌های بخصوصی بر اساس تقسیم بندی از قبیل جنسیت، موقعیت، شغل و . . . در 50 کشور جهان.

 

محلی، Local ( در حال راه اندازی )
ارسال یک متن تبلیغاتی یا اطلاع رسانی به شهر، اپراتور و کشور دیگری

 

ابزار مجانی، Toll Free( در حال راه اندازی )
ارسال یک متن تبلیغاتی یا اطلاع رسانی به مشترک در کشور دیگری، بطوریکه مشترک ( گیرنده پیامک ) بصورت رایگان به ارسال کننده پاسخ می‌دهد.

 

جهت ثبت نام و شروع استفاده از سامانه پیامک بین المللی آراد اینجا را کلیک کنید.